2018-05-04
ETIKA HIT és ERKÖLCSTAN
2018-04-11
Májusi étkezés
2018-03-01
Áprilisi étkezés
Összes hír

2017-09-28

ÉTKEZÉS az őszi szünetre

Tájékoztató az iskolai szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, módjáról, időtartamáról, helyszínéről – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára

 Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő szünidei gyermekétkeztetést biztosít:

 • a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ŐSZI tanítási szünet időtartama alatt, 4 munkanapon keresztül, az iskola zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon; 2017. évben:

 

szünidei gyermekétkeztetés időpontja

szünidei gyermekétkeztetés helyszíne

 

október 30-november 3 között

4 munkanapon át

naponta 11.00. – 13.00 óra között

 

 

Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest, Csata utca 20 szám alatt

 

 

 Térítésmentes szünidei gyermekétkeztetés, azaz a déli meleg főétkezés a XIII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek szülője, törvényes képviselője kérelme alapján igényelhető. Amennyiben a gyermek az iskolai szünetben az iskolai ügyeletet is igénybe veszi, számára a tízórait és az uzsonnát is biztosítja az Önkormányzat.

 A kérelemként szolgáló igénylőlapot és a megállapodás nyomtatványt a szülők az iskolától igényelhetik október 4-től.

 A kitöltött nyomtatványokat az iskolának kell leadni október 17-ig!

 Az étkeztetést biztosító intézmény (IMFK) együttműködési megállapodást köt a szülővel.

 Felhívom szíves figyelmét, ha a gyermek az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, akkor a megállapodásban leírtak szerint be kell jelenteni

•          a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

•          a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

 A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, az étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy viheti el.

 A bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

 

Tájékoztató az iskolai szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, módjáról, időtartamáról, helyszínéről – a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő szünidei gyermekétkeztetést biztosít:

 • a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott ŐSZI tanítási szünet időtartama alatti 4 munkanapon, az iskola zárva tartása alatt:

 

szünidei gyermekétkeztetés időpontja

szünidei gyermekétkeztetés helyszíne

 

október 30-november 3 között

4 munkanapon át

naponta 11.00. – 13.00 óra között

 

 

Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest, Csata utca 20 szám alatt

 

 Térítésmentes szünidei gyermekétkeztetés, azaz a déli meleg főétkezés a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülője, törvényes képviselője kérelme alapján igényelhető. Amennyiben a gyermek az iskolai szünetben az iskolai ügyeletet is igénybe veszi, számára a tízórait és az uzsonnát is biztosítja az ügyelet helyszínén az Önkormányzat.

 Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámokon (Prevenciós Központ):

06/1/320-2654, 06/1/329-0804

Tájékoztatom, hogy az étkeztetést biztosító intézmény (IMFK) együttműködési megállapodást köt a szülővel.

 Felhívom szíves figyelmét, ha a gyermek az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, akkor a megállapodásban leírtak szerint be kell jelenteni

•          a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

•          a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

 A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, az étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy viheti el.

 A bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

 Budapest, 2017. szeptember 15.                      Dr. Bujdosó Sándor jegyző nevében:

    Karácsonyi Magdolna aljegyző

 

  

Főoldal Kapcsolat