2018-05-04
ETIKA HIT és ERKÖLCSTAN
Összes hír

Projektjeink

Az EDITE projekt

A betűszó az Education Doctorate in Teacher Education rövidítése. A projekt keretében tanárkutatással foglalkozó fiatal doktoranduszokat képeznek, illetve a fő fókusz európai szinten is releváns kutatások megvalósítása. A projekt nemzetközi konzorciumban valósul meg, több egyetem részvételével. Projekt szinten összesen 15 fiatal kutató vesz részt.

Iskolánk 2016. április 4-én együttműködési megállapodást kötött, mely során a projektben részt vevő kutatók és iskolánk a 4 éves Horizon 2020 nemzetközi együttműködésben megvalósuló keretek között az egyetem – iskola partnerségekben rejlő lehetőségeket kívánja kiaknázni.

2016. december 1-én iskolánkba több magyar és külföldi doktorandusz is érkezett, hogy megismerjék iskolánk működését, szervezetét, szokásait. Wojtekovits Istvánné matematika óráján vettünk részt vendégeinkkel együtt. Az óralátogatást óramegbeszélés és a távlati tervek egyeztetése követte.

 

A TITKOS KERT 

Projektünk olyan együttműködés amely az élménypedagógia és az informális oktatás eszközeivel, továbbá az alkotás örömével és az aktív állampolgárságra neveléssel mozdítják ki a gyerekeket a komfortzónájukból annak érdekében, hogy csökkentsük az iskolarendszerben tapasztalható természetes szegregáció negatív hatásait. Reményeink szerint a projekttel nem csak az osztályképviselő gyermekekre, de az összes diákunkra hatással lehetünk. Az első foglalkozást az UCCU Roma Informális Oktatási Alapítvány munkatársai vezetik. 2016/2017

IKT (információs és kommunikációs) projekt

Az informatika tantárgy tanításának elsődleges célja az, hogy – a fejlesztési követelmények megvalósulása érdekében – mindvégig kiemelten jelenjen meg az informatika sokoldalú alkalmazhatósága, és domináljon gyakorlati szerepe. Ne elméleti szakismeretek pontos megtanulására és „felmondására” törekvő tantárgy legyen, hanem engedje a tanulókat az IKT - eszközökkel tevékenykedni, kísérletezni, alkotni.

A projekt keretében az alábbi munkák születtek (.zip formátumban tömörítve):

- Word dokumentumok

- Képek

- PowerPoint előadások

------------------------------------------------------------------------

"HEFOP 3.1.3 a Tomori Pál Általános Iskola a kompetencia-alapú oktatásért" projekt

2000-ben és 2003-ban az OECD kezdeményezésére PISA vizsgálat zajlott le 31 országban, köztük hazánkban is. A vizsgálat nem az iskolai tudást, hanem a hasznosítható tudást mérte. Azt vizsgálták többek között, hogy a tanulók (a 15 éves korosztály) mennyire képesek alkalmazni az iskolában tanultakat, mennyire képesek problémahelyzeteket megoldani, önállóan új ismereteket befogadni. Mint a vizsgálat is bebizonyította, a magyar gyerekek több területen is komoly hátránnyal indulnak. Hiányoznak a továbbtanuláshoz, az egyes szakmák elsajátításához, az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapképességeik, készségeik. Ennek ismeretében kellett meghatározni a fejlesztés területeit. A frontális, lexikális ismereteket közlő eljárások helyett át kell térni a moduláris, projekt alapú oktatásra, előtérbe kell kerülnie a páros és csoportmunkának.
A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében, a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) részeként történik meg az oktatásfejlesztés, a kompetencia alapú oktatás bevezetésére és elterjesztésére a magyar közoktatásban.

A már elkészült programcsomagok bevezetésére 2005-ben az Oktatási Minisztérium pályázatot írt ki „3.1.3. Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” címmel. A pályázaton intézményünk is részt vett, és nyert.

A 2006/2007-es tanévben három területen, összesen 4 osztályban alkalmaztuk és vezettük be a programcsomagokat.

  • Szövegértés-szövegalkotás: 1a, 5b
  • Matematikai és logikai: 1b, 5. évfolyam 2 csoport
  • Szociális, életviteli és környezeti: 5b

A következő tanévekben belépő első és ötödik évfolyamok bekapcsolódtak a program megvalósításába. A projekt 2008. január 31-én fejeződött be. A pályázatban iskolánk vállalta a program fenntartását 2013-ig.

A 2011-2012-es tanévben is folytatjuk a kompetencia alapú oktatás bevezetését a projekt keretében. A belépő első és ötödik évfolyamosokkal immár közel 170 tanulónk vesz részt az alapkészségeket, képességeket kiemelten fejlesztő foglalkozásokon. Mivel az elmúlt tanév folyamán a nevelőtestület minden tagja elvégezte egy 30 órás belső képzést, elmondhatjuk, hogy felkészültünk a program fenntartására intézményünkben. A szükséges taneszközöket a tanulók térítésmentesen kapják. A tankönyvek, munkafüzetek szállítása folyamatos.

Molnár Mária
projektmenedzser

  

Főoldal Kapcsolat