2018-05-04
ETIKA HIT és ERKÖLCSTAN
2018-04-11
Májusi étkezés
Összes hír

Névadónk története

Tomori Pál kalocsai érsek, 1475 táján született ismeretlen helyen. Pályáját Bornemissza János oldalán erdélyi kincstári szolgálattal kezdte. Fontos katonai és politikai küldetéseket végzett, a magyar sereg fővezére a mohácsi csatában.

1521-es török támadáskor, aminek során elesett Nándorfehérvár, többen benne látták azt az embert, aki képes lenne a magyar hadak vezetésére. 1523-ban VI. Adorján pápa kényszerítésére foglalta el a kalocsai érseki széket és vette át a királytól az alsó-magyarországi főkapitány tisztét. E minőségben a török kézre került Nándorfehérvár ellenében újjászervezte a déli végeket, megerősítette a várakat, toborzást indított.

Bátran harcolt, szervezte az országhatár védelmét. Seregében példaértékű fegyelmet tartott.

Országszerte a török elleni harc legkiválóbb szakértőjeként ismerték.

Tomori hároméves délvidéki működése során komoly érdemeket szerzett a határvédelem megerősítésével. Az ő tevékenységének köszönhető, hogy a törökök ekkor még nem vethették meg lábukat a Szerémségben.

Szulejmán újabb hadjáratának hírére mégis megtartotta méltóságát, sőt kénytelenségből a fővezérséget is elfogadta. Ellenezte Mohácsnál a csata vállalását, de a királyi haditanács döntését mégis végrehajtotta. A magyar sereg súlyos vereségével végződő csata vezéreként vitézül harcolva esett el.

Az iskola Tomori Pál nevét 1991 novemberében vette fel Dankó László kalocsai érsek engedélyével. Az emléktábla felavatásán Göncz Árpád a Magyar Köztársaság akkori elnöke is részt vett. A névválasztás a hagyományokat követte, hiszen az iskola diákjait addig is a leggyakrabban „tomoris”-ként emlegették.

Nagyon sok régi tomoris hagyományt ápolunk, amelyek meghatározóak a közösségi életre nézve. Ilyen a Tomori hét, a Tomori gála, táboriskola, farsang, karácsonyi vásár, nyári táborok. Ugyanakkor új hagyományokat is igyekszünk teremteni, mint a nyelvi hetek, balázsjárás, majális, karácsonyi koncert.

  

Főoldal Kapcsolat