2018-05-04
ETIKA HIT és ERKÖLCSTAN
Összes hír

Alapelveink

A legfontosabb számunkra, hogy intézményünk élete legyen színes, programmal teli, tanulóink érzelmi biztonságban érezzék magukat iskolánk falai között.

Kiemelt feladatunk, hogy elsőseink számára zökkenőmentessé tegyük az óvoda és iskola közötti átmenetet, hiszen a váltás és beilleszkedés a családias nevelést biztosító óvodából egy tanintézmény keményebb világába sosem volt problémamentes feladat. Mi erre legmegfelelőbbként az egész napos nevelési, oktatási munkaformát választottuk sok tanulási és szabadidővel. 30 perces órák, ráhangoló beszélgetések, az óvodai életrendhez közelítő élettér-szervezés: beszélgető sarok, játszósarok, kuckó kialakítása, mobil bútorok jellemzik a kezdeti nehézségek leküzdését. A nap folyamán, mivel a tanítás és a szabadidő váltja egymást, egyenletesebb a tanulók terhelése. Több lehetőség nyílik a tanulókkal való beszélgetésre, az egyéni élmények meghallgatására, a játék és szabadidős foglalkozások közbeni megfigyelésre, különböző nevelési helyzetek elemzésére.

Iskolánkban hat évfolyamon dolgozunk iskolaotthonos formában, a hetedik és nyolcadik évet már a hagyományos értelemben vett tanulási formában végzik diákjaink.

Mivel a gyerekek hatodik évfolyamig 08 - 16-óráig az iskolában vannak, házi feladataikat is az iskolában végzik el. A gyermek hét közben nem viszi haza a táskáját, ami főleg az első osztályban - a táska súlyát tekintve megterhelő lehet.

Tanulóink személyiségének természetes érését már első osztálytól dráma-foglalkozások, tehetséggondozó szaktárgyi foglalkozások indukálják.
Harmadik osztálytól idegen nyelvekkel bővítjük a gyerekek tudását (angol, német), negyedik osztálytól az informatika tantárgy is segíti ismeretszerzésüket.
Kutatómunkák, csoportmunkák, kiselőadások, differenciált képességfejlesztés, kooperatív tanulási technikák, heurisztikus tanulási módszerek alakítják a gyermekek kompetenciáját.
Nagyon fontosnak tartjuk az egészséges életmód kialakítását, ezért a mindennapos testnevelés mellett a sportkörökkel (Góliát foci,  úszás, kajak-kenu, korcsolya, küzdősportok, kerékpár, természetjárás) őrizzük egészségünket.
A környezet védelmére a tábor- iskola, s megannyi szabadban  szerveződő időtöltés tanít: Túrabakancs szakkör, Hanyi Istók vizitábor, téli és nyári táborok.
Nagyon sok hagyományos programot sikerült megvalósítanunk és megőriznünk a hosszú évek alatt, ilyen például a Tomori hét, Tomori gála, táboriskola, farsang, karácsonyi vásár, nyelvi hetek, balázsjárás, majális, karácsonyi koncert. Kutatómunkák, csoportmunkák, kiselőadások, differenciált képességfejlesztés, kooperatív tanulási technikák, heurisztikus tanulási módszerek alakítják a gyermekek kompetenciáját. A gyermekek kíváncsiságukat kielégíthetik a  furulya,  kézműves, énekkar, néptánc, sakk, multimédia, és nyelvi szakkörökben.

Rendelkezünk informatika teremmel (Internet hozzáférés biztosított), díszterem, műfüves pályával, bitumenes pályával, futópályával nagyméretű játékudvarral, könyvtárral. Az osztálytermekben interaktív tábla szolgálja a korszerű oktatást.

A Tomori iskolában már többéves hagyomány a sakkoktatás. Részben kötelező tantárgyként két éven keresztül, a 3. és 4. évfolyamon (sajnos már csak) heti egy órában minden kisiskolás megismerkedik a sakkjáték alapjaival. A sakkórákon egy számítógépes program, a Kempelen 2000 Interaktív Sakk Oktató Program segítségével tanulják e szellemi játék alapelemeit.

Az első négy évfolyamon fejlesztő pedagógus segíti a lemaradók  felzárkóztatását és a tehetséges  tanulók kibontakozását. Logopédus, pszichológus, mentálhigiénés szakemberek felügyelik a gyermekek egészséges fejlődését. Értékelésük személyre szabott, szerzett tapasztalataik az  élethosszig tartó tanulásra  ösztönöznek.

  

Főoldal Kapcsolat