2018-05-04
ETIKA HIT és ERKÖLCSTAN
Összes hír

Szakkörök

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az itt tanuló diákok amellett, hogy megszerzik az életkoruknak megfelelő tantárgyi ismeretket, amelyek biztos alapot nyújtanak a továbbtanuláshoz, mindennapjaikat színesítsük, élénkítsük egyéb programokkal, rendezvényekkel, illetve különböző versenyekkel, szakkörökkel. Mindezek olyan tevékenységek, amely segítik a gyerekek tanulási tevékenységét, harmonikus testi és lelki fejlődését.

Matematika-logika Játékok

Fejlesztő Játékok címmel ingyenesen látogatható szakkör indul. Az informatika túlsúlyos használatát szeretnénk kicsit kiegyenlíteni, amikor kifejezetten táblás, illetve más interaktív játékok alkalmazásával szeretnénk megismertetni az érdeklődőket. Fontosnak tartjuk a közös játék örömének, az aha-élmény megtapasztalását.  A társakhoz való alkalmazkodás, a közös siker maradandó élményhez juttatja a gyerekeket.

Nem csak a szakkör témája újdonság, hanem a célcsoport is. Elsősorban azokat a gyerekeket szeretnénk bevonni, akik nem kiemelkedően tehetségesek, nem versenyeznek pl. matematikából, hiszen azok már járnak Laci bácsihoz. Nem is azokat, akiknek segítő támogatásra, fejlesztésre van szükségük, hanem azt a közbülső gyereksereget, akiket érdekel a logika, a matematika. Őket szeretnénk fejleszteni az együtt töltött tevékenykedés során a különböző feladatokkal.

Az Alapítványnak köszönhetően sikerült több izgalmas, igazi élményt nyújtó eszközöket vásárolni. Ezért aztán szinte repülnek a közös, vidám percek a szakkör alatt.

 Szakkörvezető: Zsadányi Viktorné

 

Angol tehetséggondozó szakkör

Célja: felkészülés az alapfokú angol PITMAN nyelvvizsgára.

A szakköri foglalkozásokon minta feladatsorokat oldanak meg a diákok, mely mind a 4 alapkészség fejlesztésére kiterjed: írás, olvasott szövegértés, hallott szövegértés valamint szóbeli kommunikáció.

Januárban a tanulók próbavizsgát tesznek, ennek eredményétől függ, megpróbálják-e a nyelvvizsgát „élesben” is. Ennek időpontja április.

A sikeres nyelvvizsgát tett tanulók számára az iskola alapítványa a vizsgadíj felét kifizeti.

 Szakkörvezető: Nagyné Pilissy Katalin

 

Magyar szakkör

 „A nyelv olyan, mint az ég a maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával.” – mondja Kazinczy Ferenc. 

Szakkörre járó diákjainknak szeretnénk megmutatni mindazt a szépet és örömet, melyet a magyar nyelv és irodalom rejt. Felső tagozatos diákjaink rendszeresen részt vesznek különböző versenyeken – Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny, Bendegúz Nyelvész Verseny, Szépolvasó Verseny, Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, Vers- és Prózamondó Verseny…, valamint lehetőséget kapnak írásaiknak megjelentetésére a havonta megjelenő Tomori Hírlevélben valamint a TomorIrka diákújságban is.

 Szakkörvezető: Banadics Márta

 

Fizika szakkör a hetedik és a nyolcadik évfolyamon.

A szakkör fő feladata: részletesebben megismertetni a tanulókat a fizikában előforduló fogalmakkal, törvényszerűségekkel és érdekességekkel. A szakköri foglalkozásokon rengeteg kiegészítő és érdekes kísérletet végeznek, ami a tananyaghoz kapcsolódik. Az érdekes kísérletek mellett az órák tartalmát a „Mindennapi tudomány” valamint „A világegyetem” c. videó sorozat részeivel egészülnek ki. Részt vesznek a kerületi fizika versenyen, ahol már több alkalommal is diákjaink nagyon jó eredményeket értek el.

 Szakkörvezető: Kovály Viktor

 

Matematika szakkör

Ez a szakkör már több éve működik iskolánkban. A tehetséggondozó szakkör tagjai az alsó és felső tagozatos diákok közül kerülnek ki, akik tudásukkal kiemelkednek a többiektől, és nagy érdeklődést mutatnak a matematika rejtelmes világa iránt. A szakkörre járó diákok rendszeresen részt vesznek különböző kerületi, budapesti, megyei és országos versenyeken. Tanulóink korábbi eredményei is kimagaslók.

 Szakkörvezető: Csiki László              

 

Sakk: TOMORI SAKKISKOLA ANGYALFÖLD

A sakkozás képességfejlesztő hatását sokan, sokszor vizsgálták már.  Megállapították, hogy e szellemi sport jó hatással van azokra a képességekre, amelyek a sikeres iskolai teljesítményekhez szükségesek. Több tanulmány is részletesen bemutatja a sakkozás sokoldalú fejlesztő hatását. A Tomori iskolában már többéves hagyomány a sakkoktatás. Részben kötelező tantárgyként két éven keresztül, a 3. és 4. évfolyamon (sajnos már csak) heti egy órában minden kisiskolás megismerkedik a sakkjáték alapjaival. 

A sakk iránt mélyebben érdeklődő tanulóknak hetente három alkalommal, minden hétfőn és/vagy szerdán és/vagy pénteken 16 - 1730-ig szakköri foglakozásokat tartunk, ahol felkészítjük őket a versenysakkozásra is. A legtehetségesebb diákokat sakkegyesületbe irányítjuk. Egy évben kétszer (decemberben és a tanév vége felé) rendezünk iskolai sakkbajnokságot, rendszeresen részt veszünk és eredményesen szerepelünk a Sakk Diákolimpia országos versenyein.

A Tomori Sakkiskola vezetője: Fekete József

 

Tomori Énekkar

A Tomori Énekkar 1997-ben alakult, főként alsó tagozatos tanulókból. A tagság zöme azóta is az alsósok közül kerül ki, de az utóbbi években, szép számban sikerült megnyerni a felsőbb évfolyamokból is az énekelni szerető diákokat. A kórus szakköri keretben, heti egy 45 perces próbával működik. Nagyobb fellépések előtt – karácsonyi koncert, Éneklő Ifjúság hangverseny – az iskolában kétnapos tábort szervezünk, amely alkalmat nyújt arra, hogy a sok gyakorlás mellett a kórus tagjaiból a közös játékok során igazi csapat kovácsolódjon.

 Az Éneklő Ifjúság hangversenyein évek óta részt vesz az énekkar. A gyerekek nagy izgalommal és nagy örömmel készülnek évről-évre erre a megmérettetésre. A műsorválasztás során minden évben egy fokkal magasabb célt tűzünk ki, így mostanra már a kétszólamú éneklés szinte természetessé vált, sőt, három- és négyszólamú kánonokkal is felléptünk már.

Az elmúlt években szép eredményeket tudhatunk magunkénak: évente arany minősítést, 2013-ban pedig arany diplomát.

 Szakkörvezető: Gedő Szilvia

 

 

Zeneiskola: Több éves munka eredményeként sikerült „behozni” iskolánkba a zeneiskolai foglalkozásokat. A kerületi zeneiskolával kötött megállapodás szerint tanulóink a felvételi vizsgát követően (amit mindig a beiratkozáskor tart Füri Anna tanárnő), a következő tanévtől megkezdhetik az előképzőt. A zeneiskolai szolfézsórák felmenő rendszerben működnek.  Előképzős tanulóink a délutáni tanulás óráról mehetnek az órákra, a nagyobbak az órarendhez igazítottan. Az első év elvégzése után kapnak a gyerekek lehetőséget hangszerválasztásra, amelyet megint felvételi vizsga előz meg. A zeneiskola tandíjas

 

Néptánc:

A Tomori Néptáncegyüttes együttes 2004 szeptemberében alakult 25 fővel a XIII. kerületi Tomori Pál Általános Iskolában. Az iskolában több éve folyik tanterv szerinti néptánc oktatás a 3-5. évfolyamon. Az együttes vezetői fontosnak tartották, hogy a tehetséges és érdeklődő gyerekek számára tanórán kívül is lehetőséget biztosítsanak a magyar népi kultúra megismerésére és táncainak elsajátítására. Heti egy alkalommal két órás táncpróba keretében zajlik a munka, nagy lelkesedéssel. Az együttes jelenleg 34 fővel működik.
A Táncegyüttesben 4-8. évfolyamos tanulók táncolnak. 2005 szeptemberétől beindult az 1. évfolyamosok részére hirdetett néptáncoktatás is, így kiépült az együttes utánpótlása. Legfontosabb célunk egy olyan iskolán belüli alkotó műhely létrehozása a kerületben, amely a 6-14 éves gyerekek számára értékmentő és értékteremtő közösséget biztosít a népi kultúra különböző területeinek (néptánc, népzene, gyermekjátékok, népmese, tárgyalkotó népművészet) megismerése révén.

Szakkörvezető: 

 

A munkafolyamat

A fent említett célon kívül arra törekszünk, hogy a Táncegyüttes tagjai szabad alkotói légkörben olyan improvizációs készséget sajátítsanak el, amellyel a későbbiekben bármely kárpát-medencei tájegység táncait képesek legyenek önállóan, kötetlenül előadni. Emellett fontosnak tartjuk azt is, hogy az itt tanultak később beépüljenek egyéni életükbe is és a néptánc, mint szórakozási forma jelenjen meg hétköznapjaikban. A néptánc, mint mozgáskultúra úgy formálja kifejezésmódjukat, hogy azzal érzéseiknek, gondolataiknak tudjanak hangot adni. Nagy hangsúlyt fektetünk az együttesen belül kialakuló emberi kapcsolatok erősítésére, az összetartásra, valamint arra, hogy a táncos gyerekeket az iskola és a kerület is büszkeségeiként könyvelje el.  Az együttesi munka során igyekszünk nem csak szakmai, hanem emberi értékeket is átadni.
Gyermekeink örömmel járnak táncházba, a próbaidőn kívül is gyakorolják a táncpróbán tanultakat, valamint segítik egymást a továbbfejlődésben. Jól érzik magukat a színpadon, szívesen vállalják a fellépéseket, és a sikerélmény sokat lendít a teljesítményükön. A közösségi élmény nagyon fontos számukra, tanításon kívül is szorgalmazzák a közös együttlétet. A nemi szerepek felismerése és kifejezése egyre világosabbá válik számukra, a fiúk és a lányok helyesen kommunikálnak egymással. A továbbiakban az itt leírtakat szeretnénk erősíteni bennük. Azt kívánjuk elérni, hogy a népi kultúra még élőbbé váljon egyéni életükben, és az általános iskola befejezése után is folytassák – már magasabb szinten – az itt kapott tudás gyarapítását.

 

Mackóvár kézműves szakkör: Iskolánkban 1-6. évfolyamos tanulók részére kézműves szakkör működik, ahol jó hangulatban, különböző kézműves technikák elsajátításán keresztül bontakoztathatják ki a gyerekek kreativitásukat.

 

Sport irányú szakköreink:

Zsinórlabda: 2-8. évfolyamos lány tanulók részére.

Szakkörvezető: Takács Erika

Foci

Kézilabda

Duci torna

Szakkörvezető: Gotsák Andrea

  

Főoldal Kapcsolat